Ett program för skolhus har funktionen att beskriva lokalerna idag i termer av kvantiteter och kvaliteter.

Det handlar om totala areor liksom delar uppdelade på olika kategorier eller typer man kan se i beståndet. Vidare vad dessa kostar att hyra eller äga, liksom att drifta och underhålla. Men det handlar också om att se på vad sätt kvantieterna innehåller kvaliteter för skolans syfte att uppnå utbildningsmål.